Så er SupermotoDenmark.dk i luften

Velkommen til SupermotoDenmark – den nye klub for alle med interesse for supermotard i Danmark.

Som nævnt på forsiden, har vi her i 2015 valgt at omdøbe Als Supermotard Club til Supermoto Denmark.
Dette sker med tanke på at samle så meget information og aktivitet omkring supermotard i Danmark på et og samme – og forhåbentligt overskuelige sted, og for at styrke kendskabet til klubben.

Vi er den eneste “rene” supermotardklub  i Danmark, og vi har brug for at styrke vores profil og kendskabet til såvel klubben  som sporten, da vi jo er en relativt lille udsøgt flok, som rigtigt gerne må blive større med tiden.

Vi har i den forbindelse brug for din hjælp!!
Dels har vi brug for nogle der kunne have lyst til at deltage i praktiske gøremål i.f.m. løb og træninger m.m. (mere herom snarest) – og dels har vi brug for dit medlemskab!!
Er du ikke allerede medlem af en klub under DMU – cross eller RR, vil vi på det kraftigste opfordre dig til at melde dig ind her i SuperMoto Denmark!!!!!

Du skal jo være medlem af en klub for at kunne løse licens, og da vi fra DMU’s og dansk sportsforbunds side kan få nogle tilskud  der er afhængige af antallet af medlemmer er det vigtigt, at vi støtter op om klubben og bliver så mange som muligt, da vi har en hel del udgifter i  forbindelse med afholdelse af løb og træninger etc. og gerne skulle have råd til at lave endnu flere og bedre løb og træningsarrangementer for dig og vore andre medlemmer!

Derfor – meld dig nu ind!!!! – og meld meget gerne ind også hvis du har lyst til at hjælpe ogs med noget af det praktiske!?
Mere info om dette følger snarest – men det kunne f.eks. være rent administrativt omkring noget af papirarbejdet, være official til løb og træninger, være med til at bygge baner op – og nedtage igen i.f.m. løb og en masse andet.
Vi melder ud om dette i nær fremtid – og du skal ikke være genert – vi kan bruge al den hjælp vi kan få!  jumping